World March for Peace and Non-violence

Den første verdensomspændende fredsmarch
Starten foregik i New Zealand den 2. oktober 2009 og videre til alle 6 kontinenter. Marchen kom til København den 30. oktober. 2009, hvor Peace Alliance Denmark i den anledning afholdte en konference på Islands Brygge med emnet "Et fredsinitiativ i Danmark og Norden - oprettelse af et fredsministerium og fredsakademi".

Den officielle side for World March for Peace and Non-vilence finder du her.

Samarbejde
Peace Alliance Denmark er i dag i et tæt samarbejde med den komite, der står for den danske afdeling af Verdensmarchen. Hovedfokus for Peace Alliance Denmark i den anledning var, at arrangere en debatskabende og professionel konference samme dag, som Verdensmarchen kom til Danmark.

Det overordnede emne var at belyse mulige fredsinitiativer for Danmark/Norden, som vil give genlyd på verdensscenen og hvordan et dansk fredsministerium ville kunne etableres på Christianborg. Desuden videregav konferencen også viden om hvilke tiltag, der i dag er gjort i andre lande.

Download info folder om Verdensmarch for Fred. 

Kontaktperson Danmark: Juha Uski / tlf: 51 82 41 27 / juhauski@gmail.com
Peace Alliance Denmark: Birger Norup / tlf 27 10 55 55 / birger@peacealliance.dk