Peace Alliance Denmark

Vision: At virke for fred i verden - i fællesskab
Passion: En organisation der med hjertet arbejder for en proaktiv udvikling i Danmark og Skandinavien.
"Det er ikke frygten for hvad der venter os, der skal skabe vores virkelighed, men glæden og motivation for det vi inderligt ønsker, der skal bygge grund for en frugtbar og bæredygtig samfunds struktur".
Mission: At opbygge en infrastruktur for fred ud fra tre perspektiver: Nedefra-op, oppefra-ned og rundt om.
Læs mere her for uddybning.

Overordnede målsætninger:

  • At Danmark får et fredsministerium inden 2025
  • Et fredsakademi er oprettet i Skandinavien inden 2020
  • Afholdelse af verdenskonferencen "Global Summit for Ministries & Departments of Peace" i København

Note: Alle overordnede mål er ligestillede og er alle mål i sig selv.