Møder i Peace Alliance Denmark

Næste bestyrelsesmøde i Peace Alliance Denmark afholdes i oktober

Mødet afholdes på Gammel Strand 34, 4. sal, 1202 København K
(Ring på hos HeartMath).

Mødekalender:

Mødestruktur til bestyrelsesmøder:
- Check in
- Bordet rundt
- Opdatering af BSC
- Evt.
- Gæst udefra (det kunne være dit input)

På gensyn