Peace Alliance Denmark

Peace Alliance Denmark (PA DK) er en frivilig og uafhængig organisation, som blev dannet i foråret 2007. Organisationen er dannet på basis af en gruppe inspirerende mennesker, hvis vision er, at virke for fred i verden - i fællesskab.

Mere konkret bygger dette på, at inspirere til og udvikle en infrastruktur for fred - først og fremmest her i Danmark, og i samarbejde med bl.a. Global Alliance for Ministries and Departments of Peace, også i resten af Skandinavien, Europa og andre regioner i verden.

Peace Alliance Denmark arbejder ud fra tre perspektiver, nedefra-op, oppefra-ned og rundt om, som hver især er forsøgt konkretiseret igennem tre søjler: UDDANNELSE, POLITIK og ERHVERV (læs mere her)

For at kunne følge vores udvikling indenfor de tre søjler, arbejder vi ud fra et balanced scorecard, der er inddelt i syv aktivitetsområder. Herfra kan du f.eks. også følge med og hvis du gerne vil bidrage og mener du har en særlig interesse indenfor et bestemt aktivitetsområde, håber vi at du også har lyst til, at blive en del af holdet og støtte op om PA DK med dine evner og erfaringer.

Vision, Passion og Mission

De syv aktivitetsområder

Næste møde i PA DK