Indmeldelse i foreningen sker ved indbetaling af:

Enkelt person: kr. 100,-
Husstand: kr. 150,-

Merkur Bank:
Reg.:   8401  
Konto: 1087 339

Ved indbetaling oplyses navn (hvis husstand alle navne) og tlf. nummer/e-mail.

Betalt kontingent er en forudsætning for stemmeret på foreningens landsmøde.

Donation