Infrastruktur for fred

Peace Alliance Denmark arbejder ud fra tre perspektiver, nedefra-op, oppefra-ned og rundt om, som hver især er forsøgt konkretiseret igennem tre søjler: UDDANNELSE, POLITIK og ERHVERV.

Nedefra-op (uddannelse):
Her er grundtanken at have fred i sig selv. Gennem uddannelse og praktisering af brugbare værktøjer, er det hensigten at udvikle en infrastruktur for fred, som begynder i den enkelte. Nedefra og op i samfundet ønsker PA DK, at inspirere til en bevidstliggørelse af en fredelig udvikling i sig selv for herefter, at skabe fredelige relationer med andre.

Oppefra-ned (politik):
Her er grundtanken at inspirere til, at en overordnet instans på ministerielt niveau, får politisk mandat til at gennemføre lovgivningsmæssige tiltag for fremmelsen af en infrastruktur for fred. Her tænkes der helt konkret på et fredsministerium. Denne skal fungere i tæt samarbejde med et fredsakademi, som på højeste niveau uddanner og forsker i f.eks. fredelige relationer, konfliktløsning, genopbygning, samarbejde, dynamisk fred, vækst mv. (læs mere her).

Rundt om (erhverv): Her er grundtanken at erhvervslivet, som katalysator, vil understøtte de to førnævnte. Ledelse, drift og udvikling af både små, mellemstore og mutinationale virksomheder har stor indflydelse på samfundets dynamik, både lokalt og globalt. Hermed kan erhvervsledere med deres ledelsesstil og forretningsforståelse i bedste fald katalysere stabile, fredelige og gunstige samfundsforhold, med mulighed for yderligere vækst og berigelse.

Læs mere under Uddannelse

Læs mere under Politik

Læs mere under Erhverv